Festivalen runder 10 år i år og vi ser fram til minst 10 nye! Vi legger til rette for meningsfulle opplevelser basert på natur og kultur i region Nordmøre. Festivalen har sitt hovedvirkeområde i Rindal, Surnadal, Halsa og Tingvoll, men kjenner ellers ingen grenser. Vi retter en stor takk til våre ponsorer og støttespillere som har gjort det mulig å utvikle denne helt spesielle og verdibaserte festivalen.

Program

Her finner du informasjon om styret og festivalens vedtekter.

Vi kan ellers røpe at årets festival så og si er ferdig planlagt, med hovedbase i Svinvika. Sett av helga 16.-18. august! Mer informasjon og program publiseres etter årsmøtet.

På hovedmenyen finner du tidligere års program for festivalen.