Vi deler ut denne prisen til personer og grupper som utmerker seg og viser veg innen det enkle og naturnære friluftslivet. Det er ordfører i Tingvoll, Milly Bente Nørsett, som foretar tildelingen.

Her kan du se hvem som har mottatt Æresvandrer tidligere år.

Tid Lørdag 18. august ca kl 19:50, rett etter FRIKAR-forestilling
Sted Festivalbasen ved Tingvoll kirke
Informasjon Bli med å hedre mottaker av Æresvandrer

HER FINNER DU PROGRAM FOR FESTIVALHELGA