I vår moderne verden er mange mennesker på jakt etter noe som er større enn en selv. Den religiøse pilegrimstradisjonen har i våre dager fått en renessanse i Norge og ellers i Europa. En pilegrim er en som bryter opp fra det vante – å vandre som pilegrim innebærer alltid et OPPBRUDD, både for den som bruker beina på vei mot nye mål, og den som bryter med vante tanke- og handlingsmønstre for å oppdage noe nytt og ukjent. En pilegrim er en som bryter opp fra det vante – å vandre som pilegrim innebærer alltid et OPPBRUDD, både for den som bruker beina på vei mot nye mål, og den som bryter med vante tanke- og handlingsmønstre for å oppdage noe nytt og ukjent.

Tid Lørdag 18. august kl 11:00
Sted Tingvoll kirke
Innhold Foredrag med Roger Jensen
Varighet 45 minutter
Pris Gratis
Arrangørkontakt

Tingvoll kirke Cathrine Grutle, sokneprest, 71530123, 94830084

 

RogerJensen_utsnitt2_718_658_90_s.jpgVi har invitert Roger Jensen som er daglig leder ved Pilegrimssenter Oslo, til å reflektere rundt gamle og nyere pilegrimstradisjoner? Ved siden av å være daglig leder ved Regionalt Pilegrimsenter Oslo, er Roger Jensen også pilegrimsprest i Oslo bispedømme. Han er også ansvarlig redaktør av magasinet for det offentlige og frivillige pilegrimsarbeid, magasinet Pilegrim i dag.

Som pilgrim har han vandret mye i Norge, men også i Tyskland, Spania, Portugal, Italia og på Island. Hvert år leder han ulike pilegrimsvandringer i Norge.

Han har også skrevet det som i Norge dag er fagboken om pilegrim, boken er også oversatt til tysk og holder årlig en rekke foredrag om pilegrim for menigheter, foreninger og i akademia.

Linnéa ringer til messe 
med lydløse klokkeslag.
Og presten har intet ansikt 
og prekenen har ingen ord.

Det hellige sakramente 
er angen av vårlig jord.
En løvsanger kvitrer ved redet, 
en bille bestiger et strå.

Og dypt i den signede stillhet 
hører jeg livshjertet slå.

Det finnes en tillit i verden, 
et lys over store og små.

Hans Børli

HER FINNER DU ØVRIG PROGRAM FESTIVALHELGA
HER FINNER DU PROGRAM FOR HELE FESTIVALÅRET 2018