Året-rundt effekter

  • Fremme Norge og Nordmøre som vandredestinasjon.
  • Skape økt fokus på vandring, folkehelse og bruk av tilrettelagte, naturbaserte aktiviteter.
  • Økt interesse for naturmangfold og forvaltning.
  • Stimulere til natur- og kulturbasert næringsutvikling i området.
  • Fremme Nordmøre og dets kvaliteter.
  • Føre til oppgradering, profesjonalisering og mer aktiv bruk av vandreprodukter i området.
  • Skape økt bevissthet om miljø og klimavennlig turisme og ferdsel.
  • Forsterke vår friluftsidentitet.
  • Fremme levende og engasjerte lokalsamfunn. Stimulere til økt bosetting.

«NATUR, KULTUR og FOLKEHELSE» er viktige begrep i utviklingen av program og i tilretteleggingen av opplevelser.