Norsk Vandrefestival 
E-post: norskvandrefestival@gmail.com
tlf 918 06 446

Postadresse:
Norsk Vandrefestival
Valsøyvegen 100
6687 Valsøyfjord