Området vårt ligger i grenseområdet mellom Møre og Trøndelag og danner et klimaskille mellom kyst og innland. De østlige områdene er preget av rolige landskapsformer, mens det i vest er mer variert og dramatisk natur med høge fjell og dype skogsdaler. Landskapet her er er åpent og gjestmild, men også høyreist og majestetisk. Her er et landskap med store variasjoner over korte avstander. Her kan du vandre dagesvis i fjellmassivet TROLLHEIMEN, eller gå korte eller lengre fjord- og fjellturer som byr storslagen utsikt. På fjorden kan du ferdes på kajakk eller i tradisjonens båter.

Naturen byr på renhet, stillhet og ro. Det er lite støy fra fly i området. Ingen rutefly flyr over oss, og det er bare noen få øvelsesfly fra Ørlandet eller ett og annet legehelikopter som forviller seg hit.

I tillegg ligger Surnadal i et område med Norges reneste luft og vann. Målestasjonen på Kårvatn i Todalen har gjennom langvarige målinger bevist dette. Her er vannet rent og man kan drikke rett av bekker og oppkommer når man blir tørst undervegs i vandringen.