Tid og sted Slettneset Steinovnsbakeri på Nordvikstranda
Vegbeskrivelse Slettneset ligger helt nede ved fjorden, ta første avkjørsel til høyre når du kommer til Nordvik. Det står "Rabbleet" på et busskur ved vegen. Kjør helt ned og svig til venstre, der er det skiltet med parkering.


Sak 1/ 2019: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/ 2019: Valg av møteleder og sekretær
Sak 3/ 2019: Valg av to til å skrive under på møteprotokollen
Sak 4/ 2019: Årsmelding 2018 ved Mattis Mikkelsen
Sak 5/ 2019: Regnskap 2018 ved revisor (evt. Mattis Mikkelsen)
Sak 6/ 2019: Handlingsplan 2019 ved Ragnhild Godal Tunheim
Sak 7/ 2019: Budsjett 2018 ved Mattis Mikkelsen
Sak 8/ 2019: Innkomne saker:
a) Organisasjonsutvikling: Vedtektsendring, eller medlemsverving? Ny organisasjonsform? Årsmøtets anbefaling.
b) Daglig ledelse av festivalen (Friluftsrådet eller iTrollheimen), utkast til avtaler deles ut i møtet.
Sak 9/ 2019: Valg ved valgkomiteen:
a) leder
b) styremedlemmer
c) revisor
d) valgkomité, 4 medlemmer.

Her finner du mer informasjon om årsmøtet