Norsk Vandrefestival er et ideelt foretak, og har følgende styre:

2016/ 2017

Årsmøte arrangeres innen utgangen av mars hvert år.
Vedtekter for Norsk Vandrefestival