Norsk Vandrefestival er et ideelt foretak, og har følgende styre:

2017/ 2018

  • Ragnhild Godal Tunheim (Halsa), styreleder
  • Martha Torvik, styremedlem
  • Ola Fremo (Nordmøre og Romsdal Friluftsråd), styremedlem
  • Inge Skogheim (Surnadal), styremedlem
  • Britt Grete Moen, styremedlem
  • Trond Eri, styremedlem
  • Nils Ove Halle (Halsa), styremedlem
  • Kristin Kvande Betten (Halsa), styremedlem

Fra 1. oktober 2017 har vi en liten administrativ stilling på plass gjennom Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Mattis Mikkelsen tiltrer denne stillingen som er en del av en større prosjektstilling i Friluftsrådet.

Årsmøte arrangeres innen utgangen av mars hvert år.
Vedtekter for Norsk Vandrefestival