• Ragnhild Godal Tunheim, Halsa (styreleder)
  • Kristin Kvande Betten, Halsa
  • Trond Eri, Tingvoll
  • Ola Fremo, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
  • Ole Solvik, Rindal            
  • Iren Sæterbø, Surnadal
  • Nils Helge Evjen, Tingvoll
  • Rose Bergslid, Tingvoll

Norsk Vandrefestival har en liten administrativ stilling gjennom Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Mattis Mikkelsen fungerer i stillingen med tittel sekretær.

Årsmøte arrangeres innen utgangen av mars hvert år.
Vedtekter for Norsk Vandrefestival