Æresvandrer 2017

Æresvandrer til Jon Bojer Godal

Æresvandrer 2017 ble tildelt under minifestivalen i Tingvoll lørdag 21. oktober. Ola Fremo fra Nordmøre og Romsdal Friluftsråd overrakte prisen til Jon Bojer Godal under festivalaften på Økoparken.

Godal fikk prisen for levende formidling og tilrettelegging for naturbasert håndverk, naturbruk og friluftsliv gjennom en rekke år. Han har også deltatt aktivt i samfunnsdebatten rundt natur- og friluftslivstradisjoner og gitt det å ikke gå "ærendeløs" en stemme. Dette passet godt til årets tema i Norsk Vandrefestival: "Tur med Ærend".

Det er den 23 årige lærlingen Johan Tørris Fleischer ved treskjærerlinjen på Hjerleid på Dovre som har formgitt den flotte vandrerstaven som utgjør prisen sammen med et diplom.

Æresvandrer i samtale med NRK Friluftsmagasinet:
Hør hva Æresvandrer 2017 sier om å gå tur med ærend på Friluftsmagasinet lørdag 11. november.