Æresvandrer 2018

Æresvandrer til Meisingset Bygdekvinnelag

Lørdag 18. august ble Æresvandrer 2018 delt ut til Meisingset Bygdekvinnelag. Det var ordfører Milly Bente Nørsett som foretok tildelingen.

Æresvandrer er en pris som deles ut til personer og grupper som utmerker seg og viser veg innen det enkle og naturnære friluftslivet.
Begrunnelse for årets tildeling

I år deler vi ut prisen til et lag, som med sitt store engasjement utgjør en positiv forskjell for svært mange. De har stor bredde i sine aktiviteter, og de bidrar til åpne og inkluderende samlingspunkt for alle - på tvers av generasjoner og kulturer. I flere år har laget jobbet med friluftsprosjektet «Bygda i bevegelse» hvor de har tatt med seg bygdefolket på tur. Formålet har vært å gi folk positive turopplevelser - inkludert god turmat - i de fire ulike årstidene. Dette har vært turer i nærmiljøet tilrettelagt for både unge og gamle. Lagets medlemmer jobber for at flere skal bli kjent med den nære naturen, med nyttevekster og lokale råvarer. De er opptatt av lokal matproduksjon og viktigheten av å handle lokalt. De gjør en stor innsats for å spre kunnskap om norsk mat og mattradisjoner, blant annet gjennom kurset «Sunn matglede» i samarbeid med skolen. En gang i måneden forberedes førsteklasses tradisjonskost til flere hundre fornøyde personer. Det er ikke få timer som legges ned i skrelling av poteter!

Økonomisk overskudd av ulike aktiviteter gis tilbake til gode tiltak i nærmiljøet som blant annet utbedringer av forsamlingshus, skolelunsj, lekeapparat og støtte til deltakelse av lokalt lag på Norway-Cup for å nevne noe. Dette er spreke, tøffe, friske, kule, kloke damer, som med sine gode verdier, engasjement og store raushet er førsteklasses representanter for frivilligheten - for alle de som gir av sin tid for fellesskapets beste. Dere er gode forbilder for oss alle.

Det er en stor ære å få overrekke prisen «årets æresvandrer 2018» til Meisingset Bygdekvinnelag, avsluttet ordfører i Tingvoll, Milly Bente Nørsett, før laget mottok prisen.


Vandrestav og diplom
Prisen er en vandrestav og et diplom. Staven er formet fritt etter kvinneskistav som finnes på Tingvoll museum. Det er Bård Bjørndalseter som har laget staven. Han er lærer ved treskjærerlinjen på Hjerleid/Dovre.

Vi gratulerer prismottakerne så mye!