Æresvandrer 2019

Æresvandrer er en pris som deles ut til personer og grupper som utmerker seg og viser seg innen det enkle og naturnære friluftslivet.

Begrunnelse for årets tildeling

I år deler vi ut prisen til en organisasjon som har et sterkt fokus på folkehelse og legge til rette for friluftsaktiviteter ute i kommunene. I tillegg til folkehelseperspektivet, så er satsingen på friluftsliv et tiltaksarbeid som kommer turistnæringen til nytte i form av mer besøk i kommunene, økt bolyst og attraktivitet generelt. Gode, synlige og lett tilgjengelige turer er en viktig faktor i folks trivsel og hverdag og kan bidra til å løfte distriktet som attraktiv region både med tanke på tilflytting, etablering, hyttenæring og reiseliv.

Det mest synlige prosjektet de har og har hatt er Turkassetrimmen Stikk UT! som får utrolig mange ut på tur er et stort folkehelsetiltak. Godt synlig skilting og merking, slik at alle kan gå på tur uten kart eller kompass. Det skal være lett å stikke ut en tur og vi som region ønsker selsvagt å sikre en god framkommelighet for turgåerne i regionen. Gjennom å delta på StikkUT! og www.morotur.no får vi synligjort våre flotte friluftsområder for hele regionen. Og dette er helt i Norsk Vandrefestival sin ånd.

For samtidig har vinneren har vært en positiv og viktig samarbeidspart de siste årene for Norsk Vandrefestival. Vi håper på fortsatt samarbeid i enn eller annen form. StikkUT! er jo svært betydningsfullt tiltak for folkehelsa og miljøet. Vi blir kjent med og tar i bruk egen region i større grad. Mange blir glad i vandring, natur og fjell gjennom denne tilretteleggingen. Den har fått svært mange over dørstokken. StikkUT! er en suksess for innbyggere og besøkende og for alle alders- og interessegrupper. Det har skapt turglede og tilhørighet. StikkUT! utgjør en «stor forskjell» og det vil også vi være med å bidra til!

Det er derfor en stor ære for meg som ny styreleder i vandrefestivalen å få overrekke prisen «årets æresvandrer 2019» til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Prisen er en vandrestav og et diplom som dere skal få senere. Det er Bård Bjørndalseter som har laget staven. Han er lærer ved treskjærerlinjen på Hjerleid/Dovre. Og jeg har egenhendig hentet den på Rennebumartnan i går. Så den er helt nyoljet! GRATULERER.

Tom Godtland - styreleder