Årsmøte i Norsk Vandrefestival

10.02.2017

Norsk Vandrefestival holder årsmøte på Thon Hotel Vårsøg torsdag den 30. mars kr 20:00.

Det blir ordinære årsmøtesaker, blant annet vedtak av årets program.
Her er sakslista for årsmøtet.
Festivalprogrammet publiseres i etterkant av at årsmøtet har godkjent det.

Alle interesserte ønskes vel møtt!

Turglad hilsen fra styret