Vikingmarked 6. - 8. august 2021

09.01.2020

Fra fredag 6. august til søndag 8. august blir det masse spennende aktiviteter ved Igltjønna i Rindal. Møre Frie Vikingar etablerer leir og marked i hjertet av Rindal. 

Møre Frie Vikingar er ein frittståande, sjølveigande "non profit" interesseorganisasjon utan religiøs eller partipolitisk tilknytning. MFV er innstilt på søkje samarbeid med liknande organissasjonar som til dømes andre vikinglag, historielag m.m., lokalt og nasjonalt. MFVs sete er i Møre og Romsdal, Noreg. Alle som er interesserte i nordisk jarnalder/norsk vikingtid og som aktivt ønskjer å delta og yte ved aktivitetar som laget driv med kan bli tatt opp som fullverdig medlem som viking (fri kvinne/fri mann) etter ei prøvetid på minst seks månader som byrding. Ein kan bli byrding ved å søkje laget om prøvetid. 

"Folk som møter oss for første gong vil legge merke til fokuset på handlingsbåren kunnskap. Det er slik at når ein sjølv kan laga det ein står og går i, blir ting meir ekte for ein sjølv og folk rundt ein. Kva elles kan ein få lært å lage hos MFV? Trefatet ein et av. Å lage maten og drikka ein har i seg. For nokon huset eller teltet en sit i, som ein har fått vært med å lage. Båten, bogen, sverdet, smykkene, runer, historie, eld, smedarbeid, musikk, medisinplanter og alt anna rundt kultur og tru hos vikingen.
Vi vil lage mest mogleg av ting sjølv, bruke dei og slik prøve forstå korleis vikingen såg livet rundt seg. At ein samstundes møter mykje godt folk og får nye vener i livet styrker oss som personar og som lag. "

Vikingene vil sette opp telt som som et tun og gater. Det er av oftest av A-telt, som bygger på Osebergfunna, eller det noo mer europeiske sakserteltet.
Fra telta vil det bli salg av ulike produkt, mat og håndverk fra vikingetida. Det kan også  bli noe formidling og fortellinger om vikingetida.

Aktiviteter som bueskyting, mat, husbygging, musikk, dans, vikingelekar (Gimla), gjøgler, skald, blankvåpen oppvisning kan det også bli.