Kr 100 000 til festivalen og lokale samarbeidspartnere

22.03.2018

Norsk Vandrefestival har mottatt kr 100 000 til lavterskel friluftsaktiviteter i program 2018!

Dette er midler som også fordeles til lag og organisasjoner og som kommer godt med i gjennomføringen.
Tilskuddene er både en "gulrot" og takk for bidrag i program 2018!

Møre og Romsdal Fylkeskommune har gjort vedtak om å støtte Norsk Vandrefestival og våre frivillige samarbeidspartnere. Vedtaket er gjort av Kultur- og folkehelseutvalget og pengene skal gå til friluftsaktivitet under årets festivalhelg i Tingvoll og andre arrangementer i arrangørkommunene.

Norsk Vandrefestival takker for støtten, på vegne av seg selv og de frivillige. - Vi tror på ei super festivalhelg i Tingvoll 17. -19. august! Vi skal også arrangere i kommunene Surnadal, Rindal og Halsa gjennom sommeren, sier nylig gjenvalgt leder Ragnhild Godal Tunheim.

Program publiseres i forkant av påskehelgen.

Vi tar et gledeshopp og gratulerer alle lokale medarrangører som på denne måten har fått et bidrag i forbindelse med sommerens festivalaktiviteter!