KVIT VARDE landskapsinstallasjon

23.06.2010

Landskapsinstallasjonen Kvit Varde er en del av Norsk Vandrefestival i regi av kunstneren Toril Redalen.En varde, vete eller baune representerer et eldgammelt kommunikasjonssystem basert på lyssignaler.Tid AVLYSES pga rassituasjonen i Todalen
Sted Oppmøte ved Innerdalsmerket, Todalen/ Surnadal.
Pris Gratis
Informasjon Bygge videre på kunstprosjektet KVIT VARDE. Ta med egen egnet kvit/ lys stein, eller finn på turen opp.
Kontakt post@norskvandrefestival.no, tel 91806446/ 92833148

Under den første vandrefestivalen i 2010 ble de første grunnsteine i Den Kvite Varde lagt. Dette kunstprosjektet vil spenne seg over år, og fortsette og være et fast innslag i Norsk vandrefestival sitt program, helt til den siste steinen i varden blir lagt.

OM KVIT VARDE

Baunene eller vetene var ferdigoppsatte bål, vardene var som regel steinkonstruksjoner plassert på en høyde. Under ufredstid ble vardene bemannet, og ved eventuelt angrep ble bålene tent og ga slik tegn over store distanser. I sin artikkel om Dei gamle vettane på Nordmøre skrev dikteren Hans Hyllbakk at det på Stangvik stod en vete på Valåsen på Neslandet. Han tror at veten må ha vært oppmurt på en steinflate eller vale, som siden har gitt stedet navn.Valåsen ligger sentralt til, så ilden der var synlig rundt hele Stangvikfjorden og innover til Gjeldnes i Todalsfjorden. Dikteren mente det med rette skulle vært en vete for Todalen, men det hadde han ikke kjennskap til.I vår tid er en varde et veimerke, og i fjellet brukes varder systematisk av blant andre DNT og lokale idrettslag for å markere og sikre stier mellom hytter og andre turmål. I kunstprosjektet KVIT VARDE skal det under festivalen tas fatt på arbeidet med å bygge en ny varde. Vardens plassering er tenkt i Todalsfjella, og blir å finne ei kort vandring fra turistlina når man går frå Innerdalsmerket og mot Bjøråskaret frå Todalen. For dem som er litt kjent, kun 5 minutters gange forbi Tristænannj. Det er ikke prosjektets mål at varden skal være ferdigreist når festivalen er over, men de første grunnsteinene skal legges, og prosjektet skal gjøres kjent. Slik en varde representer et eldgammelt kommunikasjonssystem, skal denne varden forme et nytt vegmerke, kulturminne og vandringsmål. Varden skal bygges i kvit/lys stein.Av steiner som plukkes nær vardeområde, men også stein som besøkende frakter med seg fra andre steder. Fra strand, skog, elv og fjell.Det å ta med seg stein ut fra landskapsvernområde er ikke tillatt. Kunstneren vil presisere at det i dette prosjektet ikke må fjernes stein fra den delen av Trollheimen som er verneområde. (jfr verneforskrifta for Trollheimen Landskapsvernområdekap IV punkt 1.1 a) På kart som kan lastes ned som pdf-fil på vandrefestivalens hjemmeside og kart som finnes ved steinstasjonen ved Innerdalsmerke, vil verneområde være tydelig merket.

Kunstneren vil takke grunneier Anita Talgø for positiv motakelse av ide og utførelse til KVIT VARDE prosjektet, og kjentmann og turentusiast Jon Bruset for den perfekte lokaliseringen! Ved Innerdalsmerket vil det under hele festivalen og utover høsten finnes kart og info om prosjektet. Og stein. Vel møtt!​
Last opp kart HER.

Om kunstneren

Kunstneren Toril Redalen er i sitt kunstprosjekt er hun opptatt av endringene som skjer når vi flytter, bor og arbeider. Kunstneren er selv stadig på vandring, på reise mellom Todalen, der hun bor, og forskjellige steder. - Det å flytte på seg, å se ting fra et annet ståsted, er helt avgjørende i egen kunstproduksjon, sier Toril Redalen. Kunstneren er opptatt av vår trang til å beherske det naturlige og forventningene til det å oppnå total frihet, utendørs.Webside: https://visitredalen.no/ Portrettfoto av Toril Redalen. Foto: Tor Lie.