Rindal Sparebank er nå en av våre hovedsponsorer 

11.05.2021

Rindal Sparebank er nå en av våre hovedsponsorer 

Rindal Sparebank blir årets første hovedsponsor. Uten gode støttespillere er det ikke mulig å lage et så stort og omfattende arrangement for folket i regionen vår. Som Norsk Vandrefestival er Rindal Sparebank opptatt av å legge til rette for og støtte opp under tiltak for at folk skal trives, oppleve natur, få gode kulturelle opplevelser og ha god helse.

Nye tall viser fra Sparebankforeningen viser at landets sparebanker og sparebankstiftelser gjennom 2020 delte ut hele 2,3 milliarder kroner til gode formål i samfunnet. Også Rindal Sparebank er en del av dette samfunnsbidraget, som gjør sparebanknæringen til en av de største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillig sektor. 

Dette er vi i Norsk Vandrefestival og aktører som jobber med større tilgjengelighet for natur, kultur og folkehelse veldig takknemlige for, og det gleder oss at idrett og fysisk aktivitet sammen med kultur er de to områdene som mottok mest støtte fra sparebankene i 2020. Dette fortsetter de altså med i år. 

Sponsorstøtten fra Rindal Sparebank gjør det mulig for Norsk Vandrefestival å kunne tilby et allsidig program for alle som kommer til Rindal 6. - 8. august. Et program for HELE familien i nesten tre dager til ende. Programmet, som fortsatt er i utvikling, kan dere se HER.

Rindal Sparebank støtter Norsk Vandrefestival med kr. 25.000,-. 

For dette får de; 

  • Logo i program, på våre nettsider og i annonser
  • Profilering ved hovedbasen ved Igltjønna 
  • 10 billetter til Vamp-konserten lørdag. 


Alle inntekter og støtte til festivalen går i sin helhet til å dekke kostnadene på aktivitetene i arrangementet. Det blir brukt lokale aktører så langt det er mulig. Norsk Vandrefestival jobber for lokal verdiskapning og for at mest mulig av inntektene kommer vertskaps-kommunen til gode.