Stor takk

08.09.2018

Stor takk!

08. sep 2018

Festivalhelga 2018 er over og vi retter en stor takk til alle som var med å gjøre arrangementet mulig og til alle som kom. Dette er en litt annerledes, verdibasert og intim festival med bærebjelkene natur, kultur og folkehelse.

Styret setter stor pris på alle gode tilbakemeldinger under og etter årets arrangement. Vi er glade for hver og en av dere som kom og deltok på ett eller flere av de mange postene i årets festivalhelgprogram. Det er kun to av over 50 arrangementer som ikke lot seg gjennomføre, de fleste var svært godt besøkt. Det er langt over hva vi hadde forventet i et så stort program. Rundt 1600 deltok, der litt over halvparten var tilreisende. Stor takk til alle frivillige som stilte opp på festivalbasen, og i de mange arrangementene rundt om! Logistikken var kompleks og gikk fint. Teltcampen ble begrenset på bakgrunn av tidvis vått vær, mange valgte andre overnattingsmuligheter, inkludert arrangørene.

Uten støttespillere og sponsorer, ingen festival. Takk til Sparebanken Møre for raust bidrag, takk også til Tingvoll kommune for tilsvarende. Møre og Romsdal Fylkeskommune er en viktig og solid bidragsyter. Rindal, Surnadal og Halsa kommuner har raust støttet opp om festivalen over alle 9 år festivalen har eksistert. Det er helt avgjørende viktig for å kunne holde på. Så også med Surnadal Sparebank og Svorka som har vært med i alle år. Sparebank 1 Nordvest støtter oss i år, så også Neas og Gjensidige Halsa og Tingvoll Brannkasse. Tusen, tusen takk!

Å få slå leir i Tingvoll, på dette stedet med så rike historiske røtter ved Tingvoll middelalderkirke, prestegarden og kystlagets naust var en fryd. Takk til kirken og Tingvoll kystlag, takk til alle bedrifter, foreninger, organisasjoner som sammen med oss skapte et spennende program som mange fikk glede av å delta på. Sammen har vi formet og opplevd en fantastisk og naturnær festival. Takk for i år og velkommen i 2019!