Bli medlem eller sponsor

Alle som blir medlemmer og støttespillere til Norsk Vandrefestival vil alltid være de første som vil få informasjon og tilbud fra festivalen.

Privatmedlem

vil få rabatterte priser på aktiviteter og arrangement

kr.      200

Lag og foreninger

vil bli foretrukket som betalte frivillige og samarbeidspartnere i forbindelse med arrangement

kr.       500

Bedrifter og kommuner

vil bli foretrukne samarbeidspartnere i forbindelse med arrangement

kr.    1 000

Foreningen er åpen for enkeltpersoner, grupper, bedrifter, kommuner og lag og foreninger med interesse for folkehelse, friluftsliv, natur og kultur. Det skal føres et medlemsregister. Årsmøtet kan opprette flere ulike medlemskategorier med tilhørende ulike rettigheter og ulik medlemskontingent.

Alle som er registrert som medlem i forkant av årsmøtet har stemmerett. Både enkeltpersoner og representanter for grupper, bedrifter, kommuner, lag eller foreninger er valgbare til tillitsverv i foreningen. Når enkeltpersoner velges som styremedlemmer, må de ha tegnet personlig medlemskap.

Våre sponsorpakker

Stor pakke (hovedsponsorer) - kr. 25 000,-

 • Logo i program, på våre nettsider og i annonser
 • Profilering ved hovedbasen ved Igltjønna
 • 10 billetter til Vamp-konserten lørdag eller 15 til Jo Sverre-konserten fredag

Medium pakke - kr. 12 500,-

 • Logo i program og på våre nettsider
 • Profilering ved hovedbasen ved Igltjønna
 • 6 billetter til Vamp-konserten lørdag eller 8 til Jo Sverre-konserten fredag

Konsertsponsor - kr. 7 500,-

 • Navn under ønsket konsert i program og på våre nettsider
 • Profilering ved inngang til gjeldende konsert
 • 4 billetter til Vamp-konserten lørdag eller 6 til Jo Sverre-konserten fredag

Tursponsor - kr. 2 000,-

 • Navn under ønsket tur i program og på våre nettsider
 • Profilering ved starten på turen