Bli medlem

Alle som blir medlemmer og støttespillere til Norsk Vandrefestival vil alltid være de første som vil få informasjon og tilbud fra festivalen.

Privatmedlem

vil få rabatterte priser på aktiviteter og arrangement

kr.      200

Lag og foreninger

vil bli foretrukket som betalte frivillige og samarbeidspartnere i forbindelse med arrangement

kr.       500

Bedrifter og kommuner

vil bli foretrukne samarbeidspartnere i forbindelse med arrangement

kr.    1 000

Foreningen er åpen for enkeltpersoner, grupper, bedrifter, kommuner og lag og foreninger med interesse for folkehelse, friluftsliv, natur og kultur. Det skal føres et medlemsregister. Årsmøtet kan opprette flere ulike medlemskategorier med tilhørende ulike rettigheter og ulik medlemskontingent.

Alle som er registrert som medlem i forkant av årsmøtet har stemmerett. Både enkeltpersoner og representanter for grupper, bedrifter, kommuner, lag eller foreninger er valgbare til tillitsverv i foreningen. Når enkeltpersoner velges som styremedlemmer, må de ha tegnet personlig medlemskap.